Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws. Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief.

Zinvol dagaanbod voor mensen met een mentale beperking

In het atelier kunnen maximum 6 volwassen personen met een lichte tot matige mentale beperking terecht voor een zinvol dagaanbod. Deelnemers kunnen 1,2,3,4 of 5 dagen op 7 intekenen om naar het atelier te komen, al naargelang hun eigen programma.

Bij voorkeur Nederlandstalige deelnemers uit de ruime regio Vlaams-Brabant, vanaf de leeftijd van 18 jaar. Momenteel wordt er al op maandag en vrijdag een dagaanbod aangeboden. In afwachting van meerdere deelnemers ( ja, er zijn nog plaatsen vrij) gaat dit op deze twee dagen in combinatie met workshops op maat. Zo kunnen mensen met een mentale beperking voor een halve dag workshop aansluiten in het atelier om zo te proeven van het aanbod. Naar de toekomst toe zijn er plannen om in de schoolvakanties een aanbod te voorzien voor jongere deelnemers met een mentale beperking.

Heb je hierover vragen? Wil je eens langskomen om kennis te maken? Ben je op zoek naar een zinvol dagaanbod? Aarzel dan niet om mij te contacteren. Via mail: info@atelierschepsels.be of telefonisch: 0497/401.411

Zinvol dagaanbod voor mensen met een mentale beperking.

Atelier ScHePSeLs biedt een zinvolle vraaggestuurde dagbesteding op maat aan waarbij de interesses en mogelijkheden van elke deelnemer centraal staan.

Vanaf juli 2016 kunnen er maximaal zes volwassen personen met een lichte tot matige mentale beperking terecht. Het atelier is gelegen in Zemst, in een mooie groene omgeving. In overleg met en volgens de interesses van de deelnemers wordt het aanbod bepaald binnen drie domeinen:

 • Creatief: papier scheppen, textiel, kaarsen gieten, schilderen, tekenen,…
 • Natuur: , tuinieren en oogsten, proeven, natuurwandelingen,…
 • Schoolse vaardigheden: lezen, schrijven, rekenen, communicatie vaardigheden oefenen,…

 De missie, visie, waarden, doelstellingen en strategie.

Het is onze missie om een zinvol, vraaggestuurd dagaanbod aan te bieden aan volwassen personen met een lichte tot matige verstandelijke beperking die niet tewerkgesteld kunnen worden in het reguliere arbeidscircuit. Gericht naar mensen uit de ruime regio Zemst – Vilvoorde – Mechelen. Dit  op zo een manier dat hun welzijn en geluk bevorderd wordt  en dat ze zich als persoon kunnen ontplooien.

Atelier ScHePSeLs geeft haar deelnemers de mogelijkheid om een zo gewoon mogelijke en zinvolle daginvulling te verkrijgen. We  werken aan een respectvolle en waardevolle toekomst met oog voor de individuele behoeften en mogelijkheden, op basis van gelijkwaardigheid.

Dit doen we door:

 • het bieden van individuele aandacht en emotionele ondersteuning zodat een vertrouwensrelatie tot stand kan komen
 • het aanvaarden van de eigenheid van de deelnemer en zo veel als mogelijk in te spelen op zijn specifieke zorgvraag
 • mogelijkheden te creëren tot verdere ontplooiing en vorming van de deelnemers.
 • het respecteren en stimuleren van de zelfstandigheid van de deelnemers
 • de begeleiding en verzorging zo veel mogelijk aan te passen aan ieders tempo en behoefte
 • aandacht te hebben voor inspraakmogelijkheden van elk individu, maar ook ruimer, door ondersteuning te bieden bij inspraak over werken en vrije tijd
 • oog te hebben voor de sociale relaties van de deelnemer, zowel binnen als buiten het atelier en deze te ondersteunen
 • respect te hebben voor relaties tussen deelnemers met inbegrip van de mogelijkheid tot partnerrelaties van deelnemers en tussen deelnemers.
 • ondersteuning te bieden bij de gewone activiteiten van het dagelijkse leven (hygiënische verzorging, maaltijden, huishoudelijke taken)
 • dagbesteding en atelieractiviteiten te organiseren met een voldoende en gevarieerd aanbod onder minimale prestatiedruk
 • het bieden van stimulansen en uitdagingen op diverse domeinen
 • aandacht te hebben voor participatie aan cultuur en voor het kunnen uitoefenen van hobby’s
 • tijd en ruimte te maken voor feestjes

Atelier ScHePSeLs erkent de belangrijke plaats van familie in de totale zorg voor deelnemers. De begeleiding wordt beschreven in een individueel ondersteuningsplan, zoals beschreven in het protocol van verblijf.

Het belang van de deelnemer blijft op de voorgrond staan door:

 • het protocol en het charter te bespreken met de deelnemer en zijn vertegenwoordiger
 • het ondersteuningsplan voor te leggen en te bespreken met de deelnemer en zijn vertegenwoordiger
 • het geven van duidelijke en voldoende informatie over de werking en het geven van de mogelijkheid tot inzage van de visieteksten
 • een goede communicatie met de familie/vertegenwoordiger zowel op formele als op informele momenten
 • te luisteren en open te staan voor suggesties, opmerkingen en informatie van de deelnemer/ familieleden/vertegenwoordiger en betrokkenen
 • de familie/vertegenwoordiger uit te nodigen op bijeenkomsten en andere speciale activiteiten

Atelier ScHePSeLs wil geen wereldje op zichzelf zijn, maar wil naar buiten treden om de samenleving te laten kennismaken met de deelnemers en in de omgeving de waardering voor de eigenheid van de deelnemers aan te moedigen en waar mogelijk de integratie te bevorderen door:

 • samen met de deelnemers externe contacten te stimuleren en te onderhouden
 • open te staan voor de mensen uit de buurt en de regio
 • vrijwilligers aan te trekken
 • met andere organisaties samen te werken aan overkoepelende activiteiten
 • stappen te zetten naar de maatschappij om onszelf kenbaar te maken
 • met de deelnemers te participeren aan activiteiten buiten het Atelier

Doelgroep en ondersteuningsaanbod

Atelier ScHePSeLs is een atelier ruimte aangebouwd aan een bestaand woonhuis in een groene omgeving. Er is ruimte om 6 personen met een lichte tot matige mentale handicap een zinvol dagaanbod te bieden.

Atelier ScHePSeLs biedt dagopvang aan tussen 9u en 16.30 u. De deelnemers mogen arriveren vanaf 8u30 en vertrekken tot uiterlijk 17u00.  De middagpauze is voorzien tussen 12u00 en 13u00.

Vervoer: Atelier ScHePSeLs organiseert geen vervoer. Vertegenwoordigers dienen het transport van de deelnemers zelf te organiseren.

Activiteitenaanbod: aan de deelnemers wordt een zinvol vraaggestuurd dagaanbod aangeboden. Het aanbod ontstaat in overleg met en volgens de interesses van de deelnemers binnen drie domeinen:

 • Creatief: papier scheppen, textiel, kaarsen gieten, schilderen, tekenen,…
 • Natuur: tuinieren en oogsten, proeven, natuurwandelingen,…
 • Schoolse vaardigheden: lezen, schrijven, rekenen, communicatie vaardigheden oefenen,…

We voorzien geen warme maaltijd, deelnemers brengen zelf een broodmaaltijd mee. In het atelier voorzien we drankjes en dagelijks één versnapering.

Medisch en paramedische verstrekkingen worden niet voorzien. Deelnemers die dagelijks medicatie dienen te nemen, brengen deze dagelijks zelf mee.

Administratieve formaliteiten

Bij Atelier ScHePSeLs kan je terecht via eigen financiering, maar ook met je basis ondersteuningsbudget (BOB) of met je persoonsvolgende financiering (PVF). Je hoeft van het VAPH geen specifieke documenten te bezitten om te kunnen deelnemen aan het atelier.

Je bezorgt ons wel graag volgende documenten van de deelnemer:

 • kopie van de identiteitskaart
 • de relevante medische , psychologische, sociale en administratieve gegevens van de deelnemer
 • verslagen van de school of andere voorziening
 • beslissing van rechtbank betreffende de verlengde minderjarigheid van de deelnemer
 • een kopie van de officiële aanstelling als voogd of voorlopige bewindvoering

Bekijk ook onze workshops op maat

« december 2020 » loading...
M D W D V Z Z
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3